Som skuespiller på "Hummel Del Legends John Faxe" til M2. Producent M2 Martin Hjorth / Claus Hansen. Første kameraassistent Lars Mortensen, redaktør Thorbjørn Schwarz M2

cinematographer Kim Hattesen · Olufsvej 26 · 2100 Copenhagen Ø · mobile: +45 21686730 · film@kimhattesen.dk · Outside DK: Agency for international Directors and DOPs / +49 6996200888